Toetusgrupp

NAISTE KAASSÕLTUVUSE TOETUSGRUPP KEILAS

Mulle väga meeldib mõelda, et toetusgrupp on nagu vihmavari. See on turvaline kokkusaamise koht, mis pakub varju ja lohutavaid kaaslasi, hinnangutevaba mõistmist ja tuge. See on koht, kus kohalolijaile hoitakse ruumi, osalejad jagavad (soovi korral) oma lugu ning kuulatakse teiste kogemusi. Jagatakse uusi teadmisi ja oskusi elus edasi liikumiseks. Nutetakse ja naerdakse…see on koht, kus pole ruumi hukkamõistmisel vaid ainult mõistmisel.

Kogemusnõustamise praktika jooksul osalesin 2020 a. sügisel mitme kuu vältel kaassõltuvuse toetusgruppides nii Tartus kui Tallinnas ning nägin kui väga vajalik ja tõhus see toetuse pakkumise viis on. Alates 2021 a. algusest juhendan ise gruppe Keilas.


SIHTGRUPP

NAISTE toetusgruppi on oodatud naised, kellel on kaassõltuvus/suhtesõltuvus või kelle lapsepõlvekodus valitses alkohol ATL ehk alkohoolikute täiskasvanud laps.
Kui sa vastad mõnele järgnevale väitele jaatavalt, siis oled oodatud meie grupiga liituma:
-Kardan teha vigu/soovin teistele alati meeldida
-Pelgan kriitikat
-Usun, et ma pole piisavalt hea/ilus/tark/osav
-Võtan kõike isiklikult
-Kipun teisi liialt abistama ja muretsen nende pärast
-Arvan, et mina olen vastutav lähedaste tujude eest
-Minu enda soovid ja vajadused on tagaplaanil
-Tunnen sageli häbi- ja süütunnet
-Kipun tihti vabandama, selgitama, põhjendama
-Ma ise või mõni mu lähedane on sõltlane
-Mu lapsepõlvepere suhted on keerulised
-Olen kogenud vaimset- või füüsilist vägivalda
-Ma ei julge öelda ei ning ennast kehtestada
-Mul on keeruline piire seada
-Olen liialt kohusetundlik ja soovin teistele meele järgi olla
-Kardan hülgamist ja eemaletõukamist
-Kardan liigset lähedust ja seotust
-Soovin kõike ja kõiki kontrollida/olen perfektsionist
-Langen sageli ohvrirolli
-Otsuste langetamine on minu jaoks keeruline, kardan vastutust
-Väldin igal võimalusel konflikte
-Tunnen ennast väsinuna ja jõuetuna


TOETUSGRUPIS LÄBITAVAD TEEMAD

1. ETAPP ehk eneseanalüüs
Päritolupere, lapse psühholoogilised baasvajadused, kiindumusstiilid, tunded ja emotsioonid, närvisüsteemi baasprotsessid, isiksuseomadused, geenid vs keskkond, vaimne tervis
2. ETAPP ehk teadlik suhtlemine
Piiride kehtestamine, alateadvus ja reaktsioonid, suhtlemistasandid, suhtekonfliktid, vägivald suhtes, kaitsekäitumine, ohvriroll
3. ETAPP ehk enesekindluse toetamine
Minu sisemine kriitik, enesehinnang, sisemine laps, kaotused ja elukriisid, motivatsioon, enesehool


LISAINFO

Toetusgrupp kestab 5 kuud (jaanuar-mai / august-detsember), maht 60 akh + 20 akh kodutööd.
Grupi suurus on max 8 osalejat.
Kohtumised toimuvad E kell 18.30-20.45 Keila Teraapiakeskuses.
• Grupi osalustasu on 45€ kuus.
• Grupiliikmena on sul:
-võimalus osaleda iganädalastel kohtumistel + kodutööd
-ligipääs kinnisesse FB toetusgruppi (kogu grupi toetus ja väärtuslik lisainfo ja materjalid)
Individuaalne nõustamine soodushinnaga, tavahinnast -25%

KLIENTIDE TAGASISIDET minu tegemistele loe SIIT.

Grupiga liitumiseks palun täida ära VORM.