Kaassõltlase 3 esimest sammu

SISEMINE SEGADUS

Kogu elu tundub olevat mingis kaoses – suhted on sõlmes; emotsioonid hüplevad üles-alla nagu batuudil; enda mõistmine on muutunud võimatuks missiooniks; mina ei mõista teisi ega teised mind; mis toimub; kus ma olen; kes ma olen; miks ma olen…? Ainus, millest kumab kindlust, on teadmine, et nii enam edasi minna ei ole võimalik, see laev peab suunda muutma!

Kas oled kogenud vahest oma elu kõrvalt vaadates sarnaseid mõtteid ja tundeid?

Mina küll olen, aastaid tagasi kui ma ennast ära kaotanud olin, siis tundsin end olevat sellises segases supis. Olin end kaassõltuvusse ära kaotanud. Tean seda sisemist kaost omast kogemusest ja näen seda praegu sageli oma klientide silmis. See on oma isikliku mina kaotamise tagajärjel tekkinud kaos. See on koht, kus kontakt iseendaga on väga väike või olematu.
Hea uudis on see, et see on hea koht alustamiseks. Mille alustamiseks? Enda otsingute alustamiseks.
Pakun sulle välja kolm sammu, mis võivad sind sel teel toetada:

1. SAMM – TEADVUSTAMINE JA AKTSEPTEERIMINE

Enne ei saa midagi muutuma hakata, kui inimene on teadlikult ära fikseerinud selle, mis on hetke olukord ja aktsepteerinud, et see on nii. Näiteks kaassõltlaste puhul võib teadvustamise hetkeks olla see, kui ta mõttes või kõva häälega tunnistab endale, et: “Mu kaaslane on nartsissist / mu poeg on narkomaan / mu sõber on alkohoolik (veel palju muid variante, kes su kaassõltuvuse mustreid trigerdada võivad)… ja ma olen kaassõltlane.”
Teadvustamine, et olen kellegi teis(t)e soovid ja vajadused seadnud enda omadest kõrgemale ja iseennast hüljanud. Teadvustad ja aktsepteerid, et pea liiva alla peitmine, olukorra eitamine ega vastupanu ei muuda seda olematuks. See on nii, isegi kui selle tunnistamine teeb valu.

2. SAMM – EEMALDUMINE

Kui sa oled teadvustanud ja aktsepteerinud, et sa oled enamuse oma ressurssidest kulutanud kellegi teise või teiste vajaduste rahuldamiseks ja ennast suures maailmapäästmise aktsioonis ära unustanud, siis saad minna järgmise sammu juurde. Selleks on EEMALDUMINE.
Eemaldumine, eraldumine, distantseerumine, ruumi tegemine, neutraalsuse loomine, lahti laskmine, klammerdumisest loobumine, usaldamine jne need kõik tähendavad selles kontekstis ühte ja sama. See tähendab seda, et sa teed endale selgeks – kus lõpeb tema (inimene kellest sa peamiselt kaassõltuv oled) ja kust algad sina, kus lõpevad sinu kohustused ja kus algab tema vastutus.

Kui me oleme kaassõltlased, siis on meile iseloomulikuks see, et me:
-muretseme teiste pärast üleliia
-enamus meie sundmõtteid on teiste inimesega seotud
-meil on soov teisi kontrollida/panna tegutsema oma soovi järgi
-oleme sõltuvad nende emotsioonidest ja tujudest
-soovime olla vajalikud
-meil on tung teisi ära päästa
-jne jne jne

Need kõik on tegelikult ju klammerdumine/päästja rolli võtmine. Me lükkame oma soovid/vajadused tahaplaanile ja elame teise inimese elu ehk klammerdume tema külge. AGA – mida enam me hoiame teisest kinni, seda enam kaugeneme iseendast ja kaotame kontakti endaga.

Eemaldumine EI TÄHENDA üldjuhul:
-ülbet eemaletõukamist
-vihast tagasitõmbumist
-teise vastu ükskõiksust
-teise hätta jätmist
-teisest mitte hoolimist ja mitte mõistmist
-teise vajaduste pisendamist või halvustamist

Kuigi, oleme ausad, äärmuslikumatel juhtudel võib olla vajalik ka see, et sa kõnnid lihtsale teise elust välja ja jätad ta ükskõikselt ja tuimalt üksi oma pori sisse aelema. Kui suhe kahjustab sind, see on vägivaldne (vaimselt, füüsiliselt, majanduslikult, seksuaalselt), siis on vahel lood sellised, et kaastundel pole seal enam kohta…

Eemaldumine ei ole enamikul juhtudest ükskõiksus vaid see on võimalus õppida teist armastama ja teisest hoolima ilma, et me ise ennast armastusest ilma jätaksime ja ilma ennast ohverdamata!

EEMALDUMISE eesmärk on see, et sa loobud vastutamast teise inimese tegude, emotsioonide ja mõtete eest. Sa hakkad selle asemel vastutama iseenda tegude, emotsioonide ja mõtete eest…sest siiani pole sul selleks väga aega olnud – fookus on olnud teisel inimesel.
EEMALDUMINE on see, et sa annad võimaluse teisel inimesel hakata kohusetundlikuks, vastutama ise oma elu eest ja tal tekib võimalus oma eluga edasi liikuda ja areneda. 
EEMALDUDES anname teise vabaks ja see omakorda motiveerib (mõnda ei motiveeri ka…) tal ise oma jamadest välja ronima ja ise enda asjade eest muretsema hakkama, ilma et ta saaks enam sinu peale loota. 
EEMALDUMISEGA sa tekitad ruumi enda ja selle vahele, kellest sa oled sõltuv / kellest hoolid üleliia. Soovi korral oled tema jaoks olemas, aga sa suhtud tema jamadesse ja tujudesse neutraalselt. Ei lase ennast kaasa tõmmata tema draamade ja emotsioonidega ega lase endaga manipuleerida. Hakkad nägema asju enda seisukohast, mitte tema mätta otsast. Sina oled sina ja tema on tema. Sa ei torma teda enam päästma ega tema asju lahendama!
EEMALDUDES tood sa tähelepanu ja hoole endale, oma soovidele ja vajadustele.
EEMALDUDES sa astud nagu sellest vanast pildist või filmist välja, võtad teise vaatekoha, näed asjaolude teist külge, tajud asju teise nurga alt.

3. SAMM – TÖÖ ISEENDAGA

Kui sa oled eemaldunud ehk suutnud piisavalt ruumi tekitada enda ja sõltlase vahele, saad sa näha olukorda oluliselt selgemalt, oled valmis kolmandaks sammuks.

Töö iseendaga, see tähendab, et hakkad samm-sammu haaval seadma iseennast esikohale. MINA OLEN NR1!!! Ja see pole egoism vaid enda väärtustamine, endast hoolimine, enda toetamine ja see on igaühe enda ülesanne! Mitte keegi ei hoolitse sinu eest ja ei peagi seda tegema. Võtad kogu oma julguse ja tahtejõu kokku ja hakkad tasapisi muutuma ja OMA elu elama. Kui soov oma elu muuta on suurem kui hirm – siis saad sa selle sammuga hakkama!

-Hakkad panema piire, ennast kehtestama
-Väljendad julgelt oma soove ja vajadusi
-Hoidud päästja rollist
-Hoidud ohvrirollist
-Lõpetad teiste kontrollimise, usalda teisi, nad saavad ise hakkama
-Vastutad ise, mitte ei süüdista teisi enda elus juhtuva eest
-Ei reageeri ega lähe kaasa teiste draamadega, jääd neutraalseks
-Ütled nii nagu tegelikult ka mõtled ja seda sõbralikult
-Oled aus enda ja teistega
-Leiad endale mõttekaaslasi / tugigrupi / nõustaja
-Hakkad tegelema iseendaga (hobid, sõbrad, eneseareng, tervis jne)
-Lubad sõltlasel ise oma elu eest vastutuse võtta (päästes teda, takistad sa tema iseseisvumist)

Need on siis 3 peamist sammu kaassõltuvusest välja astumise teekonnal. Oleks see kõik nii lihtne, nagu ma siin kirjutasin…võid sa mõelda. Ei, see polegi lihtne. Aga kinnitan sulle, et see lõpptulemus on sajaga väärt kogu neid ebamugavaid kogemusi, mida sa sel teel kogeda võid.

KUI OLED VALMIS LUBAMA MINUL SIND SEL TEEKONNAL TOETADA, võta ühendust: https://www.kairit.ee/kontakt/